Nazywam się Marzena Świeczak. Jestem rodowitą mieszkanką Garwolina. Tu się urodziłam i wychowałam, tu mam rodzinę i przyjaciół.

Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowe z matematyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przez długi czas byłam związana z Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. To tam uzyskałam tytuł naukowy doktora. Realizując szereg projektów badawczych poznawałam tajniki pozyskiwania środków finansowych oraz nabywałam doświadczenie kierowania ludźmi, min byłam współorganizatorem międzynarodowego eksperymentu sejsmicznego PASSEQ 2006-2008.

Jestem dyplomowanym nauczycielem fizyki i matematyki. Od 2009 roku związana jestem z Publiczną Szkołą Podstawową nr 2 w Garwolinie. Pracowałam również jako nauczyciel fizyki w garwolińskim KLO. Sprawy związane z oświatą są mi bliskie.

Potrafię słuchać ludzi i jestem blisko spraw z nimi związanych. Jestem jednym z założycieli Stowarzyszenia Calos Cagathos, realizatorką i inicjatorką wielu projektów skierowanych do dzieci młodzieży, które wzbogacały i poszerzały ofertę usług publicznych związanych z nauką i kulturą. Działań, które łączyły różne środowiska, min osób z niepełnosprawnością. Pozyskiwanie środków na działalność stowarzyszenia to moja specjalność.

W listopadzie 2014 roku zostałam radną Rady Miasta, w której pełniłam funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Spraw Społecznych i przewodniczącej Komisji Statutowej. Byłam inicjatorką wprowadzenia Miejskich Grantów Oświatowych, wzbogacających bezpłatną ofertę zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Brałam również udział w pracach Komisji Komunalnej i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Brałam udział w rozwiązywaniu wielu problemów w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Podejmowałam decyzję o ważnych zadaniach inwestycyjnych.

Obecnie pracuję na stanowisku Zastępcy Burmistrza Miasta Garwolina i bezpośrednio uczestniczę w procesie zarządzania miastem. Do moich obowiązków należy koordynowanie zadań inwestycyjnych, gospodarki komunalnej, działań z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych oraz bieżące rozwiązywanie problemów mieszkańców.

Zdecydowałam się kandydować, bo Garwolin jest bliski mojemu sercu. Związałam z nim całe życie prywatne, społeczne i zawodowe. Tu się urodziłam i wychowałam, tu mam rodzinę i przyjaciół. Jestem pewna, że moje wykształcenie i kompetencje mogą być wykorzystywane na rzecz dalszego rozwoju miasta.

Nie jestem politykiem, jestem typem społecznika. Dla mnie każdy mieszkaniec i jego problem jest tak samo ważny. Jestem gotowa na każdą opinię o mieście i problemach, które napotykają mieszkańcy. Chcę z tymi problemami się mierzyć i je rozwiązywać, sukcesywnie zmieniać otaczającą nas rzeczywistość, tak aby wszystkim żyło się lepiej, bezpieczniej i wygodniej. Jestem przekonana, że razem możemy zbudować nowoczesne miasto na miarę naszych oczekiwań, z którego będziemy jeszcze bardziej dumni.

W dniu 21 października podczas wyborów samorządowych proszę o Państwa poparcie! Bądźmy jeszcze bardziej dumni z Garwolina!