Kandydaci do Rady Miasta Garwolina

Piotr Grzegorz Piesiewicz

OKRĘG NR 1

„Pamiętajmy o przeszłości, dbajmy o naszą przyszłość”

Piotr Piesiewicz to uznany członek społeczności Garwolina, który zawodowo i rodzinnie związany jest z naszym miastem. Od lat aktywnie uczestniczy w życiu społecznym jako członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Obwód „Gołąb”. Pielęgnowanie tradycji, poszanowanie historii oraz lokalnej kultury to sprawy bardzo bliskie jego sercu. Jest radnym Rady Miasta Garwolina obecnej kadencji. Chce dalej służyć swojej społeczności poprzez aktywne uczestnictwo w decyzjach lokalnych, dbając o to, aby Garwolin rozwijał się z poszanowaniem dziedzictwa przeszłości, jednocześnie patrząc w przyszłość z nadzieją i wyobraźnią

Moje priorytety to:

 • kontynuacja modernizacji dróg i ulic w mieście wraz z infrastrukturą towarzyszącą, m.in. ul. Jagodzińskiej, Granitowej, Jutrzenki, Kolonii Henryków
 • zagwarantowanie dzieciom i młodzieży dostępu do oświaty na wysokim poziomie
 • wspieranie działań społeczno-kulturalnych i sportowych zmierzających do lepszej integracji lokalnej społeczności
 • dalszy rozwój infrastruktury kulturalno-sportowo-rekreacyjnej; budowa zewnętrznej siłowni na os. Jagodzińska
 • rewitalizacja zagospodarowania terenów publicznych i zielonych na obszarze miasta
 • kontynuacja aktywnej polityki senioralnej ukierunkowanej na współpracę międzypokoleniową oraz wspieranie inicjatyw mieszkańców
 • wspieranie przedsiębiorczości i pomoc dla firm tworzących nowe miejsca pracy
 • wsparcie realizacji programu KWW Marzeny Świeczak na lata 2024-2029

Krzysztof Adam Ostrowski

OKRĘG NR 2

„Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, dbamy o lepsze jutro Garwolina”

Krzysztof Ostrowski od 2003 roku jest radnym Rady Miasta Garwolina. To człowiek z wieloletnim doświadczeniem pracy na rzecz rozwoju miasta i ogromną wrażliwością na sprawy mieszkańców. Bardzo ważne jest dla niego inwestowanie w szeroko pojęte bezpieczeństwo. Realizując swoje powołanie, pracuje jako ratownik medyczny – kierowca karetki oraz dzieli się swoją wiedzą z adeptami sztuki jazdy. Potrafi pracować w zespole i jest konsekwentny w swoich działaniach. Jako doświadczony działacz samorządowy zna problemy miasta i wie, jak skutecznie je rozwiązywać. Dostrzega i rozumie potrzeby lokalnej społeczności i dąży do tego, by samorząd miał na nie odpowiedzi. Odznaczony przez Ministra Zdrowia honorową odznaką „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”.

Moje priorytety to:

 • kontynuacja modernizacji dróg i ulic w mieście wraz z infrastrukturą towarzyszącą, modernizacja oświetlenia ulicznego na LED
 • współpraca z Powiatem Garwolińskim i GDDKiA w celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DK76 z drogą powiatową Stawki/Spacerowa
 • zagwarantowanie dzieciom i młodzieży dostępu do oświaty na wysokim poziomie, modernizacja infrastruktury Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, w tym nowa świetlica i stołówka, dokończenie budowy boiska
 • zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach i żłobkach poprzez budowę nowej placówki oraz wsparcie istniejących placówek niepublicznych
 • inwestycja w dalszy rozwój obiektów Centrum Sportu i Kultury – nowa sala widowiskowa, przebudowa amfiteatru, dokończenie modernizacji bieżni lekkoatletycznej i trybuny, boisko do piłki plażowej
 • dalszy rozwój infrastruktury kulturalno-sportowo-rekreacyjnej; budowa zewnętrznej siłowni na os. Żwirki i Wigury
 • kontynuacja wsparcia służb ratowniczych – zakup nowoczesnego sprzętu i środków ochrony osobistej
 • wsparcie realizacji programu KWW Marzeny Świeczak na lata 2024-2029

Krystian Piotr Jończyk

OKRĘG NR 3

,,Swoim działaniem chcę służyć ludziom!”

Krystian Jończyk z pasją i zaangażowaniem uczestniczy w życiu lokalnej społeczności, a teraz chce także pracować na rzecz rozwoju naszego miasta. Ukończył pedagogikę ogólną na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest nauczycielem w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Garwolinie oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie.

Drugą kadencję jest Przewodniczącym Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jeden z założycieli, a obecnie prezes Garwolińskiego Stowarzyszenia Kolarskiego Horyzont, które jest organizatorem wielu wydarzeń sportowych nie tylko w Garwolinie. Członek Chóru Rodzinnego w parafii Przemieniania Pańskiego w Garwolinie.

Moje priorytety to:

 • kontynuacja modernizacji dróg i ulic w mieście wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oświetlenie LED, m.in. ul. Modrzewskiego, Olimpijskiej, Stawki, Spacerowej, Staszica
 • zagwarantowanie dzieciom i młodzieży dostępu do oświaty na wysokim poziomie, modernizacja infrastruktury Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, w tym nowa świetlica i stołówka, dokończenie budowy boiska oraz placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu „Mały Europejczyk”
 • wspieranie działań społeczno-kulturalnych i sportowych zmierzających do lepszej integracji lokalnej społeczności
 • dalszy rozwój infrastruktury kulturalno-sportowo-rekreacyjnej; budowa zewnętrznej siłowni na os. Jagodzińska
 • rewitalizacja zagospodarowania terenów publicznych i zielonych na obszarze miasta, w szczególności skweru im. Józefa Piłsudskiego
 • kontynuacja aktywnej polityki senioralnej ukierunkowanej na współpracę międzypokoleniową oraz wspieranie inicjatyw mieszkańców
 • wspieranie przedsiębiorczości i pomoc dla firm tworzących nowe miejsca pracy
 • wsparcie realizacji programu KWW Marzeny Świeczak na lata 2024-2029

Robert Pielak

OKRĘG NR 4

„Chcę pracować dla rozwoju Garwolina”

Robert Pielak to człowiek posiadający nie tylko doświadczenie zawodowe, lecz także pasję do działania społecznego i troskę o lokalną społeczność. W latach 2018-2023 pracował jako podinspektor w Urzędzie Miasta Garwolina, w wydziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Jego praca w służbie publicznej była ukierunkowana na rozwój społeczności lokalnej i dbałość o środowisko. Jako wiceprezes Fundacji Ratujmy Klasyki angażuje się w ochronę zabytkowych pojazdów, co jest odbiciem jego pasji i zainteresowań. Jest również współorganizatorem „Tłokowiska”, które promuje kulturę motoryzacyjną i integruje społeczność.

Moje priorytety to:

 • kontynuacja modernizacji dróg i ulic w mieście wraz z infrastrukturą towarzyszącą, m.in. ul. Cichej, Miłej, Konarskiego, Krasickiego, Kołłątaja
 • współpraca z Powiatem Garwolińskim i GDDKiA w celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DK76 z drogą powiatową Stawki/Spacerowa
 • modernizacja oświetlenia ulicznego na LED, m.in. ul. Maczka i terenów przy zbiorniku retencyjnym
 • zagwarantowanie dzieciom i młodzieży dostępu do oświaty na wysokim poziomie; nowe place zabaw przy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 i Publicznym Przedszkolu „Mały Europejczyk”
 • wspieranie działań społeczno-kulturalnych i sportowych zmierzających do lepszej integracji lokalnej społeczności
 • dalszy rozwój infrastruktury kulturalno-sportowo-rekreacyjnej; budowa placu zabaw przy ul. Sławińskiej
 • rewitalizacja zagospodarowania terenów publicznych i zielonych na obszarze miasta,
 • wsparcie OSP Leszczyny przy zakupie nowoczesnego sprzętu i środków ochrony osobistej
 • wspieranie przedsiębiorczości i pomoc dla firm tworzących nowe miejsca pracy
 • wsparcie realizacji programu KWW Marzeny Świeczak na lata 2024-2029

Tomasz Wielgosz

OKRĘG NR 5

„Wierzę, że uda się szybko reagować na bieżące potrzeby mieszkańców i jeszcze lepiej dostrzegać te przyszłe”

Tomasz Wielgosz – radny Rady Miasta Garwolina obecnej kadencji, przewodniczący komisji spraw społecznych. Doświadczony samorządowiec, który od pięciu lat z oddaniem służy lokalnej społeczności. Jest nie tylko aktywnym radnym, ale także zaangażowanym uczestnikiem lokalnych wydarzeń sportowych. Działa na rzecz mieszkańców Zawady i Zarzecza, angażując się w inicjatywy mające na celu poprawę warunków życia w tych obszarach. Jako naczelnik w OSP Zawady aktywnie współpracuje z lokalnymi strażakami, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców.

Moje priorytety to:

 • kontynuacja modernizacji dróg i ulic w mieście wraz z infrastrukturą towarzyszącą, m.in. na osiedlu Akacjowa/Rataja
 • współpraca z Powiatem Garwolińskim w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na ul. Sobieskiego; budowa chodnika
 • modernizacja oświetlenia ulicznego na LED
 • zagwarantowanie dzieciom i młodzieży dostępu do oświaty na wysokim poziomie;
 • wspieranie działań społeczno-kulturalnych i sportowych zmierzających do lepszej integracji lokalnej społeczności
 • dalszy rozwój infrastruktury kulturalno-sportowo-rekreacyjnej; budowa boiska do piłki plażowej
 • rewitalizacja zagospodarowania terenów publicznych i zielonych na obszarze miasta,
 • wsparcie OSP Zawady przy zakupie nowoczesnego sprzętu i środków ochrony osobistej
 • wspieranie przedsiębiorczości i pomoc dla firm tworzących nowe miejsca pracy
 • wsparcie realizacji programu KWW Marzeny Świeczak na lata 2024-2029

Grażyna Makulec

OKRĘG NR 6

„Chcę działać na rzecz rozwoju miasta, także dla jego najstarszych pokoleń”

Grażyna Makulec od lat wspiera i aktywizuje seniorów w Garwolinie, pokazując, że ludzi starsi są ważni i mogą prężnie działać, przyczyniając się nie tylko do swojego rozwoju, ale także do rozwoju miasta. Od 2016 r. jest członkiem Klubu Seniora przy Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, a od 2018 pełni funkcję jego przewodniczącej. Jest współzałożycielką zespołu taneczno-śpiewaczego „Chwilo Trwaj”, inicjatorką powstania grupy rowerowej i grupy malarskiej w ramach działalności Klubu Seniora. Pracowała na rzecz powołania do istnienia Stowarzyszenia Sympatyków Klubu Seniora w Garwolinie posiadającego osobowość prawną pozwalającą na aplikowanie o środki finansowe na uatrakcyjnienie form prac Klubu Seniora. Była radną Rady Miasta Garwolina w latach 2014-2018.

Moje priorytety to:

 • kontynuacja modernizacji dróg i ulic w mieście wraz z infrastrukturą towarzyszącą, m.in. ul. Różanej, Kwiatowej, Szymanowskiego, Moniuszki, Chopina, odnogi ul. Słonecznej
 • zwiększenie liczby ławek w ciągu komunikacyjnym wzdłuż ul. Lubelskiej i Słonecznej
 • zagwarantowanie dzieciom i młodzieży dostępu do oświaty na wysokim poziomie
 • wspieranie działań społeczno-kulturalnych i sportowych zmierzających do lepszej integracji lokalnej społeczności
 • dalszy rozwój infrastruktury kulturalno-sportowo-rekreacyjnej; modernizacja boiska na os. Działki oraz istniejącego placu zabaw, montaż siłowni zewnętrznej
 • rewitalizacja zagospodarowania terenów publicznych i zielonych na obszarze miasta, w tym parku 550-lecia z uwzględnieniem budowy tężni oraz parku na Działkach
 • kontynuacja aktywnej polityki senioralnej ukierunkowanej na współpracę międzypokoleniową oraz wspieranie inicjatyw mieszkańców
 • wspieranie przedsiębiorczości i pomoc dla firm tworzących nowe miejsca pracy
 • wsparcie realizacji programu KWW Marzeny Świeczak na lata 2024-2029

Izabela Rękawek

OKRĘG NR 7

„Inspirujmy się! Działajmy kreatywnie i z pasją, by Garwolin był miejscem dobrym do życia”

Izabela Rękawek od lat edukuje, wychowuje i rozwija pasje teatralne w mieszkańcach Garwolina. Jest nauczycielką języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2, reżyserką teatralną i założycielką grup teatralnych dzieci, młodzieży i dorosłych – Teatru Rękawiczka, Teatru Mała Rękawiczka i Teatru O!Mamy. Prężnie działa, jako społecznik – jest prezesem Stowarzyszenia Calos Cagathos, realizującego głównie projekty skierowane do młodzieży. Poprzez swoją aktywność artystyczną od wielu lat z sukcesami inspiruje i integruje lokalną społeczność wokół kultury. Dąży do tego, by mieszkańcy mogli w pełni rozwijać swoją kreatywność, pasje i zainteresowania, a Garwolin był otwarty na nowatorskie pomysły, wspierał lokalne talenty i był miejscem, gdzie wszyscy czują się dobrze i bezpiecznie.

Moje priorytety to:

 • kontynuacja modernizacji dróg i ulic w mieście wraz z infrastrukturą towarzyszącą, m.in. ul. Gracjanów, oraz na osiedlu Akacjowa/Rataja
 • kompleksowa modernizacja oświetlenia na LED wraz z rozbudową, m.in. ul. Akacjowej wspólnie z zarządcami poprawa stanu infrastruktury osiedlowej – Koszary
 • dokończenie procesu modernizacji wszystkich miejskich placów zabaw, w tym na osiedlu Koszary
 • rewitalizacja budynku koszarowego /tzw. starej pralni/ – etap I – oraz dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta Garwolina
 • rewitalizacja terenów zielonych, zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej zbiornika retencyjnego i Terenów Rekreacyjnych „Zarzecze” z zachowaniem naturalnych walorów przyrodniczych
 • inwestycja w dalszy rozwój obiektów Centrum Sportu i Kultury – nowa sala widowiskowa, przebudowa amfiteatru, dokończenie modernizacji bieżni lekkoatletycznej i trybuny, boisko do piłki plażowej
 • kontynuacja programu Miejskich Grantów Oświatowych jako formy wspierania innowacyjnych metod edukacji dzieci i młodzieży, między innymi Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
 • wsparcie realizacji programu KWW Marzeny Świeczak na lata 2024-2029

Jan Paziewski

OKRĘG NR 8

„Swoją wiedzą i doświadczeniem chcę służyć mojemu miastu”

Jan Paziewski to samorządowiec z ogromnym doświadczeniem. Z zaangażowaniem w dbałość o dobro wspólnoty lokalnej, nieprzerwanie od 1998 roku jako przedstawiciel mieszkańców zasiada w Radzie Miasta Garwolina. Ma głębokie zrozumienie potrzeb społeczności, a jego wieloletnia obecność w samorządzie pozwoliła mu zgłębić zawiłości miejskich problemów i aktywnie dążyć do ich rozwiązania. Nie tylko zna potrzeby mieszkańców, ale także aktywnie walczy o ich realizację. Doskonale rozumie trudności, z jakimi borykają się mieszkańcy oraz przedsiębiorcy, a jego doświadczenie pozwala mu podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości życia w mieście. Ponad 20-letnia praca w Radzie Miasta Garwolina to niepodważalny dowód na zaufanie, jakim jest darzony przez mieszkańców. 

Moje priorytety to:

 • kontynuacja modernizacji dróg i ulic w mieście wraz z infrastrukturą towarzyszącą – modernizacja, m.in. ul. Sikorskiego, Polnej oraz modernizacja oświetlenia na LED
 • zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach i żłobkach poprzez budowę nowej placówki oraz wsparcie istniejących placówek niepublicznych
 • budowa przedszkola i żłobka – nowe oblicze Publicznego Przedszkola „Akademia Pana Kleksa”
 • inwestycja w dalszy rozwój obiektów Centrum Spotu i Kultury – nowa sala widowiskowa, przebudowa amfiteatru, dokończenie modernizacji bieżni lekkoatletycznej i trybuny, boisko do piłki plażowej
 • zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej zbiornika retencyjnego i Terenów Rekreacyjnych „Zarzecze” z zachowaniem naturalnych walorów przyrodniczych
 • rewitalizacja budynku koszarowego /tzw. starej pralni/ – etap I – oraz dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta Garwolina
 • wsparcie realizacji programu KWW Marzeny Świeczak na lata 2024-2029

Zbigniew Winek

OKRĘG NR 9

 „Razem zbudujemy lepsze jutro naszego miasta”

Zbigniew Winek to przedsiębiorca z doświadczeniem w zarządzaniu, a także ceniony nauczyciel, radny i członek wielu komisji VII kadencji Rady Miasta Garwolina. Przez 37 lat pracował w firmie POL-ZBYT, w której przeszedł wszystkie etapy i szczeble zatrudnienia, z funkcją prezesa włącznie. Ponad 18 lat pracował jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 2. Duża wrażliwość na sprawy mieszkańców i zaangażowanie w rozwiązywanie ich problemów to najważniejsze cechy jego działalności na rzecz lokalnej społeczności. Jest głosem mieszkańców odzwierciedlającym ich aktualne potrzeby i rozumie wyzwania, przed którymi staje samorząd.

Moje priorytety to:

 • kontynuacja modernizacji dróg i ulic w mieście wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oświetleniem, m.in. ul. Krzywej i Młyńskiej
 • zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach i żłobkach poprzez budowę nowej placówki oraz wsparcie istniejących placówek niepublicznych
 • inwestycja w dalszy rozwój obiektów Centrum Sportu i Kultury – nowa sala widowiskowa, przebudowa amfiteatru, dokończenie modernizacji bieżni lekkoatletycznej i trybuny, boisko do piłki plażowej
 • zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej zbiornika retencyjnego i Terenów Rekreacyjnych „Zarzecze”z zachowaniem naturalnych walorów przyrodniczych
 • kontynuacja wsparcia służb ratowniczych na zakup nowoczesnego sprzętu i środków ochrony osobistej
 • rewitalizacja budynku koszarowego /tzw. starej pralni/ – etap I – oraz dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta Garwolina
 • wsparcie realizacji programu KWW Marzeny Świeczak na lata 2024-2029

Marek Mikulski

OKRĘG NR 10

„Sumienność, rzetelność i pewność działania to recepta na skuteczność”

Marek Mikulski od zawsze związany jest ze sprawami miasta i aktywnie uczestniczy w jego życiu. Jako syn wieloletniego burmistrza Garwolina dorastał w trosce o rozwój małej ojczyzny i sprawy jej mieszkańców. Dziś sam dba o to, by Garwolin był dobrym miejscem do życia nie tylko tu i teraz, ale także dla przyszłych pokoleń. Jako radny Rady Miasta Garwolina obecnej kadencji zna potrzeby mieszkańców, ma wiedzę o realizacji koniecznych i zaplanowanych inwestycji i doświadczenie w skutecznym realizowaniu zamierzonych celów. Jest człowiekiem o ogromnej pasji społecznej, na pierwszym miejscu stawiającym pracę na rzecz innych ludzi.

Moje priorytety to:

 • kontynuacja modernizacji dróg i ulic w mieście wraz z infrastrukturą towarzyszącą – modernizacja ul. Kościuszki, przebudowa ul. Monte Casino, Garwolińskiej, Białoszewskiego i Bitwy Warszawskiej, modernizacja oświetlenia na LED
 • współpraca z Powiatem Garwolińskim i GDDKiA – włączenie GSAG do ul. Stacyjnej, poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DK76 z drogą powiatową Stawki/Spacerowa oraz ul. Jana Pawła II z ul. Stacyjną
 • zagwarantowanie dzieciom i młodzieży dostępu do oświaty na wysokim poziomie
 • wspieranie działań społeczno-kulturalnych i sportowych zmierzających do lepszej integracji lokalnej społeczności
 • kontynuacja rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej, m.in. ul. Stacyjnej
 • rewitalizacja zagospodarowania terenów publicznych i zielonych na obszarze miasta
 • wspieranie przedsiębiorczości i pomoc dla firm tworzących nowe miejsca pracy
 • wsparcie realizacji programu KWW Marzeny Świeczak na lata 2024-2029

Andrzej Ostolski

OKRĘG NR 11

„Nasze miasto Garwolin to Twój wybór i nasza wspólna przyszłość”

Andrzej Ostolski to doświadczony samorządowiec, znany z poświęcania wyjątkowej uwagi problemom mieszkańców. Radny Rady Miasta Garwolina V kadencji oraz obecnej VIII kadencji, w której od 2018 do 2022 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Od 2022 roku przewodniczący Rady Miasta. Doceniany w swojej społeczności ze względu na aktywne zaangażowanie w lokalne sprawy oraz dążenie do poprawy warunków życia mieszkańców. Od lat aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju inicjatywach społecznych i projektach mających na celu rozwój lokalnej społeczności. Z wykształcenia muzyk i pedagog, pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 w Garwolinie. Jest organistą w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Garwolinie. Organizator powiatowych festiwali: Piosenki Europejskiej Eurowizja i Piosenki Patriotyczno-Religijnej.

Moje priorytety to:

 • kontynuacja modernizacji dróg i ulic w mieście wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na LED, m.in. ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, Batalionów Chłopskich, Armii Krajowej, Szarych Szeregów
 • współpraca z Powiatem Garwolińskim i GDDKiA – włączenie GSAG do ul. Stacyjnej, poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DK76 z drogą powiatową Stawki/Spacerowa oraz ul. Jana Pawła II z ul. Stacyjną
 • modernizacja placu zabaw na osiedlu przy ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 
 • rewitalizacja budynku koszarowego /tzw. starej pralni/ – etap I – oraz dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta                                             
 • zagwarantowanie dzieciom i młodzieży dostępu do oświaty na wysokim poziomie
 • wspieranie działań społeczno-kulturalnych i sportowych zmierzających do lepszej integracji lokalnej społeczności
 • dalszy rozwój infrastruktury kulturalno-sportowo-rekreacyjnej
 • wspieranie przedsiębiorczości i pomoc dla firm tworzących nowe miejsca pracy
 • wsparcie realizacji programu KWW Marzeny Świeczak na lata 2024-2029

Marek Łagowski

OKRĘG NR 12

„Budujmy miasto, w którym każdy znajdzie dla siebie miejsce”

Marek Łagowski jest aktywnym członkiem społeczności lokalnej. Jako doświadczony przedsiębiorca zna i rozumie problemy mieszkańców prowadzących własną działalność gospodarczą. Jest zaangażowanym działaczem społecznym – pełnił funkcję prezesa Zarządu Komisarycznego Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców i jest prezesem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wiaterek” w Garwolinie. Przede wszystkim posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządzie. Jako radny obecnej, a także dwóch poprzednich kadencji Rady Miasta Garwolina, zna problemy miasta i potrafi skutecznie realizować projekty, które przyczyniają się do ich rozwiązania. Nie boi się trudnych wyzwań, które moją poprawić jakość życia wszystkich mieszkańców.

Moje priorytety to:

 • przebudowa skrzyżowania w rejonie GSAG (rondo przy Shell)
 • współpraca z Powiatem Garwolińskim i GDDKiA – włączenie GSAG do ul. Stacyjnej, poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DK76 z drogą powiatową Stawki/Spacerowa oraz ul. Jana Pawła II z ul. Stacyjną
 • kontynuacja modernizacji dróg i ulic w mieście wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na LED, m.in. ul. Stacyjnej
 • kontynuacja rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej, m.in. ul. Stacyjnej
 • zagwarantowanie dzieciom i młodzieży dostępu do oświaty na wysokim poziomie
 • rewitalizacja budynku koszarowego /tzw. starej pralni/ – etap I – oraz dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta Garwolina                                      
 • inwestycja w dalszy rozwój obiektów Centrum Sportu i Kultury – nowa sala widowiskowa, przebudowa amfiteatru, dokończenie modernizacji bieżni lekkoatletycznej i trybuny, boisko do piłki plażowej
 • zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej zbiornika retencyjnego i Terenów Rekreacyjnych „Zarzecze” z zachowaniem naturalnych walorów przyrodniczych
 • wsparcie realizacji programu KWW Marzeny Świeczak na lata 2024-2029

Marcin Kępka

OKRĘG NR 13

“Tu się urodziłem i to jest moje miejsce na ziemi”

Marcin Kępka to doskonale znany mieszkańcom Garwolina pielęgniarz oraz członek Zespołu Ratownictwa Medycznego, strażak – ochotnik z ponad 20-letnim stażem służby i społecznik angażujący się w organizację wielu wydarzeń, akcji i zbiórek charytatywnych. Wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od 10 lat wraz z fundacją Ratujmy Klasyki organizuje jedno z największych wydarzeń motoryzacyjnych na Mazowszu – „Tłokowisko”. Założyciel grupy pasjonatów wędkarstwa „Wędkarski Garwolin”.

Moje priorytety to:

 • kontynuacja modernizacji dróg i ulic w mieście wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przebudowa skrzyżowania w rejonie GSAG (rondo przy Shell) oraz rondo przy ul. Kościuszki i Zamojskiej
 • kontynuacja modernizacji dróg i ulic w mieście wraz z infrastrukturą towarzyszącą, modernizacja oświetlenia na LED
 • poprawa stanu infrastruktury osiedlowej wspólnie ze spółdzielnią mieszkaniową
 • zagwarantowanie dzieciom i młodzieży dostępu do oświaty na wysokim poziomie
 • wspieranie działań społeczno-kulturalnych i sportowych zmierzających do lepszej integracji lokalnej społeczności
 • dalszy rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, m.in. boisko i plac zabaw pomiędzy ulicami Romanówka i Zamojska
 • rewitalizacja zagospodarowania terenów publicznych i zielonych na obszarze miasta, osiedlowe ogrody kieszonkowe; bezpieczne, czyste, zielone osiedle
 • zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej zbiornika retencyjnego i Terenów Rekreacyjnych „Zarzecze” z zachowaniem naturalnych walorów przyrodniczych
 • wspieranie przedsiębiorczości i pomoc dla firm tworzących nowe miejsca pracy
 • bezpłatne spotkania dla mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy
 • wsparcie realizacji programu KWW Marzeny Świeczak na lata 2024-2029

Zofia Kęder

OKRĘG NR 14

„Działajmy razem tak, aby w naszym mieście żyło się lepiej”

Zofia Kęder z wykształcenia i z zawodu jest nauczycielką nauczania wczesnoszkolnego. Swój zawód od wielu lat wykonuje z wielką pasją i zaangażowaniem, kształcąc najmłodszych mieszkańców naszego miasta uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Garwolinie. Jej serce bije dla rozwoju i edukacji młodych umysłów. Spacery i jazda na rowerze to nie tylko zainteresowania, lecz także fundament zdrowego stylu życia, który chce propagować w naszej społeczności.

GARWOLIN-MIASTO WSZYSTKICH POKOLEŃ

Moje priorytety to:

 • kontynuacja modernizacji dróg i ulic w mieście wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przebudowa skrzyżowania w rejonie GSAG (rondo przy Shell), ul. Zamojska, ul. Romanówka
 • poprawa stanu infrastruktury osiedlowej wspólnie ze spółdzielnią mieszkaniową
 • budowa nowych miejsc parkingowych
 • zagwarantowanie dzieciom i młodzieży dostępu do oświaty na wysokim poziomie, modernizacja infrastruktury Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 i Publicznego Przedszkola „Bajka”
 • wspieranie działań społeczno-kulturalnych i sportowych zmierzających do lepszej integracji lokalnej społeczności; stworzenie Osiedlowego Klubu Seniora
 • dalszy rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, uatrakcyjnienie miejsc zabaw dla dzieci i utworzenie boisk do gry w koszykówkę i siatkówkę
 • rewitalizacja zagospodarowania terenów publicznych i zielonych na obszarze miasta, osiedlowe ogrody kieszonkowe; bezpieczne, czyste, zielone osiedle
 • wsparcie realizacji programu KWW Marzeny Świeczak na lata 2024-2029

Barbara Wilczek

OKRĘG NR 15

„Chcę być głosem mieszkańców w radzie miasta”

Barbara Wilczek – z wykształcenia zootechnik, obecnie pracuje w polskim oddziale międzynarodowej firmy zajmującej się usługami laboratoryjnymi z zakresu żywności i środowiska. Propagowanie idei czystego, zielonego miasta i poprawa jakości powietrza to sprawy bliskie jej sercu. Od lat dąży do aktywizacji lokalnej społeczności, pracuje z sąsiadami, pełni funkcję prezesa w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Zefirek”. To doświadczenie pozwoliło poznać potrzeby właścicieli ogródków i przyczyniło się do realizacji ważnych inwestycji i modernizacji. Ceni sobie współpracę i chce działać na rzecz rozwoju naszej społeczności poprzez wspieranie akcji społecznych i charytatywnych.

Moje priorytety to:

 • kontynuacja modernizacji dróg i ulic w mieście wraz z infrastrukturą towarzyszącą, m.in. ul. Zamojskiej, Romanówka, Kościuszki, w tym wiat przystankowych na ul. Kościuszki
 • kontynuacja modernizacji dróg i ulic w mieście wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przebudowa skrzyżowania w rejonie GSAG (rondo przy Shell) oraz rondo przy ul. Kościuszki i Zamojskiej
 • zagwarantowanie dzieciom i młodzieży dostępu do oświaty na wysokim poziomie
 • wspieranie działań społeczno–kulturalnych i sportowych zmierzających do lepszej integracji lokalnej społeczności
 • dalszy rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, m.in. boisko i plac zabaw pomiędzy ul. Romanówka i Zamojska
 • rewitalizacja zagospodarowania terenów publicznych i zielonych na obszarze miasta
 • kontynuacja aktywnej polityki senioralnej ukierunkowanej na współpracę międzypokoleniową oraz wspieranie inicjatyw mieszkańców
 • propagowanie idei czystego miasta i poprawa jakości powietrza w mieście
 • organizacja akcji charytatywnych na rzecz sprzątania terenów zielonych i nowych nasadzeń drzew
 • wsparcie realizacji programu KWW Marzeny Świeczak na lata 2024-2029